Lannebo Fastighetsfond

Spara i fastigheter - enkelt

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Topprankade analytiker

Fondens förvaltare Tobias Kaj och Philip Hallberg har de senaste åren hört till Sveriges högst rankade fastighetsanalytiker.   

Äkta aktiv förvaltning

Grunden i Lannebos fondförvaltning är alltid självständighet, riskmedvetenhet och långsiktighet.  

Ansvarsfullt ägande

Lannebo tar ansvar som ägare. Hållbarhet och ägarstyrning är en central del i vårt värdeskapande.

Låg fast avgift

Lannebo Fastighetsfond har en fast förvaltningsavgift på 1 procent, samt en rörlig avgift på 20 procent på avkastning över jämförelseindex.  

Lannebo Fastighetsfond finns vid starten hos
FAKTA

Allt du behöver veta om Lannebo Fastighetsfond

VAR MED FRÅN STARTEN

Investera i fastigheter tillsammans med oss

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.